REKLAMAČNÍ ŘÁD E-SHOPU LINE OF WINE

I.Oprávněná reklamace a uznání vady na zboží: Pokud je zákazníkovi reklamace uznána jako oprávněná, má nárok na výměnu zboží, nebo odstranění vady a úhradu poštovného v plné výši.

II.Neuznání vady a neoprávněná reklamace: Zákazníkovi nebudou kompenzovány náklady související s vyřízením reklamace a zároveň ani prodejce nemá nárok na náhradu svých nákladů. Prodejce má nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně, pouze v případě, že ze strany zákazníka došlo ke zneužití práv (např. opakovaná bezdůvodná reklamace).

III.Storno objednávky: Zrušení objednávky je možné pouze před expedicí zboží a po předchozí dohodě s prodejcem. Kontaktní údaje pro případné včasné storno objednávky jsou: lineofwine.shop@gmail.com +420 725 971 922

IV.Adresa pro zaslání nebo osobní odevzdání reklamovaného zboží:

Tomáš Vlček - Line of Wine

Zdíkov 212

384 72 Zdíkov

V.Lhůta a způsob pro navrácení peněz: Časová lhůta pro vrácení peněz od uznání reklamace je 7 dnů. Peníze budou po předchozí dohodě obou stran převedeny na účet zákazníka, a to bez jakýchkoli dodatečných nákladů.

VI.Informování zákazníka o jeho reklamaci: Prodejce vyhotoví řádný reklamační protokol, prostřednictvím něhož bude informovat zákazníka o stavu jeho reklamace. Součástí tohoto reklamačního protokolu bude datum převzetí zboží do reklamačního procesu a předpokládaná doba na vyřízení reklamace. O průběhu reklamace bude také zákazník informován emailem.

Sledujte nás na Instagramu

Přejít na profil Line of Wine